பாகிஸ்தானில் சார்க் மாநாடு: இந்தியாவை அடுத்து வங்கதேசம், பூடான் புறக்கணிப்பு

Tamilnadu Central Regulatory Agency Gives Gre

பாகிஸ்தானில் நடைபெறும் சார்க் மாநாட்டை இந்தியா புறக்கணித்த நிலையில், இந்தியாவை தொடர்ந்து மேலும் சில நாடுகளும் சார்க் மாநாட்டை புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளது. இதனால், பாகிஸ்தான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.காஷ்மீர் ...