மூல நோய் வராமலிருக்க

 
Published: Sunday , 29th December 2013 09:34:19 AM

ஓமம் கால் ஸ்பூன் அளவு பொடித்து எடுத்துக் கொண்டு அத்துடன் 1 கிராம் பொடித்த கல் உப்பைக் கலந்து கொள்ள வேண்டும். இதனை 1 கப் மோரில் கலந்து உணவுக்குப் பின் பருக மூல வியாதி வராது